Välkommen att bli delaktig i framtagandet av boken "Resan hem"

Tack för att du tar dig tid och delar med dig av dina erfarenheter, tankar och idéer.

Med din hjälp hoppas vi kunna sätta ihop en uppföljare till boken Den ofrivillige resenären där fokus kommer att ligga mer på hälsa, värden, balans och livskvalitet under cancerresan. Med andra ord ska den ge ett stöd under uppbyggnadsfasen efter det att den mest intensiva fasen av utredningar och behandlingar i samband med cancersjukdom är genomgången.

Planen är att återigen blanda kunskap och information, konkreta tips, verktyg i resehandboksform och göra den tillgänglig som en fri resurs som kan läsas, kopieras, tryckas och spridas under Creative Commons-licensiering, på samma sätt som Den ofrivillige resenären.

Du kan följa det fortlöpande arbetet på cancerresan.se och på vår Facebook-sida.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

/ Hanna, Maria, Patrik och Åsa


Question Title

* 1. Vem är du?

Question Title

* 2. Har du kommit i kontakt med Den ofrivillige resenären?

Question Title

* 3. Vad tycker du om idén med en bok som fokuserar just på tiden efter den mest intensiva fasen bestående av utredningar och behandlingar i samband med cancersjukdom?

Question Title

* 4. Vad tycker du om arbetstiteln "Resan hem"?

Question Title

* 5. Till vem eller vilka bör boken vända sig? 

Question Title

* 6. Är det något särskilt du tycker att denna bok behöver ta upp eller fokusera på?

Question Title

* 7. Finns det något ämne eller område som du tycker absolut inte hör hemma i denna bok?

Question Title

* 8. Vad vill du få ut av en bok med detta fokus?

Question Title

* 9. Vad för slags verktyg, mallar eller övningar tycker du bör finnas med i boken?

Question Title

* 10. Är det något du tycker är viktigt när det kommer till utformning och utseende på boken?

T