Question Title

* 1. Hur meningsfullt är ditt jobb?

Question Title

* 2. Hur utmanande är ditt arbete?

Question Title

* 3. Hur ofta känner du dig stressad under en normal vecka på jobbet?

Question Title

* 4. Hur bra betalt får du för det arbete du utför?

Question Title

* 5. Hur viktiga är dina synpunkter på jobbet för dina kollegor?

Question Title

* 6. Hur realistiska är din chefs förväntningar?

Question Title

* 7. Hur ofta är de uppgifter du får av din närmaste chef utvecklande för dig rent yrkesmässigt?

Question Title

* 8. Hur många möjligheter till befordran har du?

Question Title

* 9. Övervakas du för mycket på arbetet, för lite eller ungefär lagom?

Question Title

* 10. Är du nöjd med de olika sätt du kan ta dig till och från jobbet på, varken nöjd eller missnöjd med dem, eller missnöjd med dem?

Question Title

* 11. Är du nöjd med ditt arbete, varken nöjd eller missnöjd med det eller missnöjd med det?

Question Title

* 12. Hur stolt är du över din arbetsgivares varumärke?

Question Title

* 13. Tycker du om din arbetsgivare, varken gillar eller ogillar dem eller ogillar dem?

Question Title

* 14. Hur sannolikt är det att du skulle leta efter ett annat jobb utanför företaget?

T