Question Title

* 1. Jag är nöjd med min totala ersättning.

Question Title

* 2. Jag har en rättvis lön i relation till min lokala marknad.

Question Title

* 3. Jag är nöjd med mitt förmånspaket.

Question Title

* 4. Jag är nöjd med de hälsorelaterade förmånerna som erbjuds av min organisation.

Question Title

* 5. Jag är nöjd med antalet betalda semesterdagar som erbjuds av min organisation.

Question Title

* 6. Jag är nöjd med pensionsplanen som erbjuds av min organisation.

Question Title

* 7. Jag är nöjd med flexibiliteten rörande arbetsplats som erbjuds av min organisation.

Question Title

* 8. På vilken avdelning arbetar du?

Question Title

* 9. Vilket av följande beskriver bäst din nuvarande position i företagshierarkin?

T