Question Title

* 1. Om min bok i nåltovning var tillgänglig i dag, hur sannolikt är det att du skulle använda den i stället för tillgängliga konkurrerande produkter från andra företag?

Question Title

* 2. Om det inte är troligt att du kommer att använda en bok i nåltovning, vill jag gärna veta varför.

Question Title

* 3. Vad skulle du önska att en bok i nåltovning innehöll?

Question Title

* 4. Vilket typ av format skulle du helst vilka ha boken i?

Question Title

* 5. Om den nya produkten var tillgänglig i dag, hur troligt är det att du skulle köpa den?

Question Title

* 6. Om vår nya produkt var tillgänglig i dag, hur troligt är det att du skulle rekommendera den till andra?

Question Title

* 7. Hur mycket skulle du vara villig att betala för en bok i nåltovning?

T