Tack för att du vill vara med och reflektera kring namnförslagen. Frågorna i enkäten är utformade för att svara mot målen med namnförslagen:

- Fångar in hela det visuella kreativa fältet
- Har tyngd
- Är hållbart över tid
- Fungerar i tal och skrift
- Är lätt förståeligt

Du kommer att få bedöma dessa parametrar i en skala från 1-5.

1: Stämmer mycket dåligt in
2: Stämmer dåligt in
3: Varken eller
4: Stämmer bra in
5: Stämmer mycket bra in

T