Question Title

* 1. Har du besökt webbplatsen www.wafabbil.se?

Question Title

* 2. Vad är den VIKTIGASTE orsaken till ditt besök på webbplatsen?

Question Title

* 3. Hittade du vad du letade efter?

Question Title

* 4. Om du inte hittade allt eller delar av det du sökte ber vi dig specificera vad du letade efter.

Question Title

* 5. Ange hur enkelt det är att hitta information på webbplatsen.

Question Title

* 6. Vilket är ditt samlade intryck av webbplatsen?

  Understiger förväntningarna Motsvarar förväntningarna Överstiger förväntningarna
Professionellt
Informativt
Visuellt tilltalande

Question Title

* 7. Saknar du någon funktion på hemsidan?

Question Title

* 8. Om följande funktioner fanns på hemsidan, hur troligt är det att du skulle använda dem?

  Mycket troligt Varken eller Inte alls troligt
Köpa bil direkt på sidan genom ett klick
Boka din verkstadstid själv på hemsidan
Använda chatt för att komma i kontakt med oss

Question Title

* 9. Hur troligt är det att du kommer att besöka webbplatsen igen?

Question Title

* 10. Kom gärna med synpunkter på hur webbplatsen kan bli bättre. Vi tar tacksamt emot förslag på områden som kan förbättras, funktioner som kan läggas till samt exempel på webbplatser som du anser vara bra.

T