Anonym del

Tack för att du deltar i vår medlemsundersökning!
Det finns tre syften med undersökningen:
1) att ta reda på vad du tycker om vår verksamhet och hur du tycker att den ska utvecklas,
2) att få tips om frågor till kommunpolitiker inför valet i höst och
3) att få reda på mer om dig (valfri).
Som en uppmuntran för ditt deltagande lottar vi ut 20 stycken presentkort för två personer till Storstockholms Naturguider (värde 160-200 kr).

Question Title

* 1. Vi börjar med några icke avslöjande frågor om dig. Kryssa i det som gäller.

Question Title

* 2. Vilka typer av aktiviteter tycker du är mest angelägna att Vaxholmskretsen arrangerar?

  Inte angeläget Mindre angeläget Ganska angeläget Angeläget Mycket angeläget Ingen åsikt
Föredrag om aktuella miljöfrågor
Föredrag, filmer och bildvisningar om natur
Naturvandringar
Utflykter inom kommunen
Utflykter i länet
Längre utflykter (t ex i chartrad buss)
Svamputflykt
Kampanjer inriktade på konsumentfrågor
Skördemiddag (knytkalas med höstens skörd från egna odlingar)
Aktiviteter kring kommunvalet 2018

Question Title

* 3. Hur väl motsvarar Vaxholmskretsens verksamhet dina förväntningar?

  Inte alls I viss mån Ganska bra Bra Utmärkt Kan/vill ej bedöma
Aktiviteter (t ex föredrag och utflykter)
Bevakning av miljöfrågor (t ex remissvar)
Elektroniskt nyhetsbrev
Websidor
Programblad

Question Title

* 4. Här kan du om du vill skriva dina synpunkter på kretsens verksamhet och hur du tycker att den ska utvecklas.

T