Question Title

* 1. Det bästa med Linköping Vego 2020:

Question Title

* 2. Det sämsta med Linköping Vego 2020:

Question Title

* 3. Vad förväntar/önskar du dig av nästa Linköping Vego?

Question Title

* 4. Övriga synpunkter:

Question Title

* 5. Hur hörde du först talas om Linköping Vego?:

Question Title

* 6. Dina kostvanor

Question Title

* 7. Din ålder

Question Title

* 8. Sätt betyg på Linköping Vego 2020. 1 = sämst 5 = bäst

  1 2 3 4 5
Mässan som helhet
Föreläsningars kvalitet
Föreläsningars innehåll
Utställare
Restaurangmat / Cafémat / foodtrucks
Konstutställning
Personal / Volontärer
Kostnad

T