Question Title

* 1. Var informationen inför inspirationsdagen ”Morgondagens psykiatri” tillräcklig?

Question Title

* 2. Hur fick du information om inspirationsdagen?

Question Title

* 3. Uppfyllde inspirationsdagen dina förväntningar?

0 Inte alls 50 Medel 100 Yes!
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Hur stor del av inspirationsdagen följde du som digital deltagare?

Question Title

* 5. Hur fungerade de digitalsända föreläsningarna för dig som digital åhörare?

0 Dåligt! 50 Medel 100 Bra!
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Hur givande var föreläsningen ”Hållbart samhälle – hållbar hälsa”
med Gabriel Wikström?

0 Inte alls 50  Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Hur givande var föreläsningen ”Forskningens roll för hållbar brukarmedverkan”
med Urban Markström och Mårten Jansson?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Hur givande var kulturinslaget: ”När stressen lägrar kroppen?”
med Hannes Olsson

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Hur givande var föreläsningen ”Alla måste med, men hur?”
Med Ing-Marie Wieselgren

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Hur givande var föreläsningen ”Brukarrörelsens metoder och verktyg – lärande exempel”
med Filippa Gagnér Jenneteg och Christer Johansson, Västra Götaland?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Hur givande var föreläsningen ”Brukarrörelsens metoder och verktyg – lärande exempel”
med Conny Allaskog och Michelle Nilsson, NSPH i Skåne?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Hur givande var det avslutande panelsamtalet ”Tillsammans för psykisk hälsa nu och i framtiden”?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Har dagen gett dig ökad kunskap om brukarinflytande och hur man kan arbeta för att skapa delaktighet och mer brukaranpassad vård?

Question Title

* 14. Har inspirationsdagen medfört att du kommer förändra ditt sätt att arbeta eller ta nya initiativ kring att öka brukarinflytandet inom psykiatrin?

Question Title

* 15. Kom gärna med reflektioner kring vad som var bra/saknades/kan förbättras!

Question Title

* 16. Hur anser du att interaktionen med hjälp av Mentimeter fungerade?

Question Title

* 17. Vad vill du ha med som programpunkt till kommande konferenser?

Question Title

* 18. Valfri kommentar om dagen

T