12% of survey complete.
Brottsoffermyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram webbplatsen Tystna inte. I höst ska myndigheten utvärdera och redovisa arbetet. Redovisningen ska bland annat innehålla förslag på hur stödet till personer som utsätts för hot och hat i samhällsdebatten kan förbättras.

Vi vill gärna veta vad du tycker om webbplatsen och samhällets stöd till utsatta personer. Vi hoppas att du kan hjälpa oss.

Enkäten tar ungefär fem minuter att besvara. Dina svar är helt anonyma.

Tack för hjälpen!

T