Question Title

* 1. Vilken typ av verksamhet representerar du?

Question Title

* 2. Beskriv din verksamhet närmare!

Question Title

* 3. Vilken typ av kompetens finns i er verksamhet?

Question Title

* 4. Hur stort är ert behov av att fylla på med samma kompetens som ni redan har?

Question Title

* 5. Hur stort är ert behov av att hitta ny typ av kompetens till verksamheten ?

Question Title

* 6. Vilken utbildningsnivå krävs för den kompetens ni behöver?

Question Title

* 7. Hur ser ert kompetensbehov ut på lång sikt? (5-10 år)

Question Title

* 8. Om ni ser behov av kompetens på lång sikt, bedömer ni att den finns att hitta i eller kring Finspång?

Question Title

* 9. När ni rekryterar idag- var söker ni efter er kompetens?

Question Title

* 10. Utifrån din verksamhets perspektiv - vilka är de viktigaste utbildningarna Finspång bör kunna erbjuda?

T