Den 5/2 klockan 17:30 - 20.30: Välkommen på Middag och samtal: Klimatet förändras, varför gör inte vi det?

Middagsmaten bidrar vi alla till så ta med dig något till knytis. Den äger rum på Klustret, Birger Jarlsgatan 58 (till vänster om pOrten). Ett frivilligt bidrag till lokalhyran (tex 100 kr) Swischas till Stiftelsen Ekskäret på plats.

Vi lyssnar på olika perspektiv om kopplingen mellan klimatfrågan och normer kring maskulinitet. Vi får också chansen att själva prata och lyssna på andras personliga tankar om omställning och klimat med hjälp av vår samtalsmetod “Lilla rummet”.

Klimatkrisen är en realitet vi inte kan blunda för. För att förebygga katastrofer måste vi ställa om våra samhällen och vårt sätt att leva. Men patriarkala strukturer och destruktiva manlighetsnormer står i vägen för omställningen. I Sverige släpper exempelvis mäns privata transporter ut dubbelt så mycket koldioxid som kvinnors, enligt Naturskyddsföreningen.
För att nå klimatmålen behöver vi förstå kopplingarna mellan jämställdhet och klimat, och fler män behöver vilja förändras och förändra. Hur kan vi hjälpas åt med det?

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. E-postadress

Question Title

* 3. Telefon

Question Title

* 4. Vad tar du med dig för (vegetarisk) mat? (Det är knytis).

Question Title

* 5. Andra behov

T