Enkät för att kartlägga problem och behov

Hur slår coronakrisen mot hästsektorn och vilket stöd behöver hästföretagare, nu och på längre sikt? Det är syftet med denna enkät som Skara Hästland står bakom. Alla som har hästföretag oavsett storlek är välkomna att svara. Vår ambition är i första hand att få en bild av läget i Skaraborg och Västra Götaland, men svar från alla håll i Sverige är välkomna!
Har du frågor, hör av dig till anna.nyberg@skarahastland.se

Question Title

* 1. Vilken är den huvudsakliga inriktningen på ditt hästföretag?

Question Title

* 2. Var är ditt företag beläget?

Question Title

* 3. Antal anställda i företaget

Question Title

* 4. Hur påverkas ditt företagande negativt av coronakrisen

Question Title

* 5. Beskriv hur ditt företag påverkas

Question Title

* 6. Vilken typ av hjälp/stöd skulle du behöva

Question Title

* 7. Vilka risker till följd av coronakrisen ser du för ditt företag på lång sikt?

Question Title

* 8. Ser du några positiva effekter av coronakrisen?

Question Title

* 9. Har du funderat på möjligheter att utveckla eller ändra ditt hästföretagande. Hur i  så fall?

Question Title

* 10. Vilka aktiviteter/digitala arrangemang skulle du vilja att Skara Hästland erbjuder för hästföretagare?

T