Vi vill veta vad du tycker och hur vi kan stötta fler unga som vill påverka

Genom att göra din röst hörd hjälper du oss i we_change-teamet att bli bättre till nästa år, så svara så ärligt du kan - vi vill verkligen veta vad du tycker och tänker!

Alla svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till dig på något sätt.

Question Title

* 2. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 3. Läser du ett studieförberedande/estetiskt program eller yrkesförberedande program?

Question Title

* 4. Är du aktiv och engagerad i något relaterat till hållbar utveckling idag?

Question Title

* 5. Förberedde din lärare dig innan we_change?

Question Title

* 6. Hur många stjärnor ger du inspirationsshowen? (Fyra stjärnor innebär att du uppskattade den mycket)

Question Title

* 7. Hur väl upplevde du att aktörerna på plats bemötte dig?

Question Title

* 8. Hur relevant kändes det som diskuterades idag för dig?

Question Title

* 9. Vad tyckte du om panelsamtalet?

Question Title

* 10. Har du fått en bättre förståelse för hållbar utveckling än vad du hade tidigare?

Question Title

* 11. Har du blivit intresserad av att lära dig mer om hållbar utveckling?

Question Title

* 12. Känner du att du fått den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna engagera dig för de globala målen?

Question Title

* 13. Känner du dig sedd, lyssnad på och tagen på allvar... av följande aktörer

  Nej Ibland Ja
I skolan
Av kommunen du bor i?
Av företag du möter i din vardag?
Myndigheter?

Question Title

* 14. Hur bra stämmer de följande påståenden in på dig?
(1= stämmer inte alls, 4= stämmer mycket bra)

  1 2 3 4
Jag kan påverka och känner mig inkluderad i kommunen där jag bor
Jag känner mig betydelsefull i kommunen där jag bor
Jag känner till många hållbarhetsutmaningar, men jag bryr mig inte
Jag vill bli mer aktiv i mitt närområde
Jag vill påverka men vet inte hur jag kan
Jag vill engagera mig mer i frågor som rör hållbar utveckling
Jag känner att jag får bra kunskaper från skolan i hållbar utveckling
Jag är delaktig i samhället där jag bor

Question Title

* 15. Vad behöver du för att du ska aktivera
dig i frågor som rör hållbar utveckling?

Question Title

* 17. Vad tyckte du om den första workshopen du var med på?

Question Title

* 18. Nämn tre saker du tar med dig från den första workshopen?

Question Title

* 20. Vad tyckte du om den andra workshopen du var med på?

Question Title

* 21. Nämn tre saker du tar med dig från den andra workshopen?

Question Title

* 22. Efter idag, känner du att du kommer ta fler aktiva beslut för att leva mer hållbart?

Question Title

* 23. Vilken engagemangsform känns mest givande/tilltalande för dig?

T