Boendeenkät

Två kilometer från Olofsbo havsbad, åtta kilometer från Falkenbergs centrum, i västra delen av Skogstorp, planerar Kvartilen Fastigheter AB och Falkenbergs Kommun att uppföra ett helt nytt bostadsområde kallat Strandängen. Totalt handlar det om ett 50-tal olika bostäder, friliggande villor blandat med flerbostadshus. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper. I den första planeras 14 friliggande enplanshus som beskrivs närmare på vår hemsida, www.kvartilen.se/falkenberg.

Avsikten är att i möjligaste mån anpassa utformning och storlek på bostäderna, upplåtelseform med mera till de boendes egna önskemål. Så om du är intresserad av ett havsnära, modernt och bekymmersfritt boende nära Falkenbergs centrum, har du nu en jättechans att i ett tidigt stadium påverka den framtida byggnationen genom att besvara den här enkäten. Det tar mellan 5 och 10 minuter, beroende på dina svar.

Enkäten inleds med några frågor avsedda att klargöra vem du/ni är och vilka krav och önskemål du har på boendet. Därefter följer ett antal frågor som mera direkt har med utformningen av den planerade byggnationen att göra. Avslutningsvis kan du även anmäla ditt intresse för ett boende på Strandängen.

Ett stort tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Hur ser din familjesituation ut?

Question Title

* 3. Hur stor bostad behöver du/din familj?

Question Title

* 4. Vilken upplåtelseform är du i första hand intresserad av?

Question Title

* 5. På vår hemsida, klicka här, kan du se en del skisser på hur Strandängen skulle kunna utvecklas i enlighet med de förutsättningar som anges i detaljplanen. Ange vilket av nedanstående omdömen om dessa bilder som bäst stämmer med din egen uppfattning.

Question Title

* 6. När det gäller utformningen av själva lägenheten/bostaden, ange hur väl nedanstående beskrivningar stämmer med dina önskemål.

  Helt oviktigt Inte så viktigt Vet ej/ingen åsikt Ganska viktigt Mycket viktigt
En känsla av ljus och rymd, generösa lättstädade ytor.
"Compact living", med inbyggda smarta lösningar för att få in så många funktioner som möjligt, på så liten yta som möjligt.
Klassisk stil, gärna med lite mörkare träslag för att skapa en känsla av gemyt och hemtrevnad.
Möjlighet att inreda ett extra rum med pentry och seprat ingång - för gäster, barn eller uthyrning.
En genomtänkt och enhetlig inredning som utformats av arkitekt.
Frihet att själv välja färger, material och produkter.
Tillgång till uterum, altan eller balkong.

Question Title

* 7. Hur viktiga anser du följande faktorer vara för ditt framtida boende?

  Helt oviktigt Inte så viktigt  Vet ej/ingen åsikt Ganska viktigt Mycket viktigt
Låga boendekostnader
Tillgång till gästlägenhet som kan bokas mot självkostnad
Tillgång till gemensamhetsutrymmen för hälsa och träning
Möjlighet att sänka boendekostnaden genom att bidraga med eget arbete
Tillgång till egen odlingstäppa/gemensam trädgård
Möjlighet medverka i förvaltning och föreningsliv kopplat till boendet
Tillgång till gemensamhetslokal/bibliotek för umgänge, kultur, film, läsning...
Lekplats i området
Boende på markplan
Boende högst upp (i flervåningshus)

Question Title

* 8. Hur långt har du/din familj kommit i planerna på att flytta?

Question Title

* 9. Vill du ha löpande information om Strandängen och/eller andra byggprojekt i regionen? (Om ja, glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter nedan innan du avslutar enkäten)

Question Title

* 10. Vill du göra en intresseanmälan till en bostad på Strandängen? En sådan anmälan är inte bindande men ger dig förtur - i den ordning som anmälningarna kommer in - när försäljningen startar.  Intresseanmälan kan även ske på Kvartilens hemsida och hos Fastighetsbyrån i Falkenberg.

Question Title

* 11. Mina kontaktuppgifter

T