Denna enkät distribueras ut och sammanställs av PsykosR som är ett Nationellt kvalitetsregister för personer som vårdas inom specialistpsykiatrin i Sverige. Syftet med registret och dess arbete är att förbättra vårdkvalitén för personer med psykossjukdomar.

Question Title

* 1. Ange län som din närstående bor i:

Question Title

* 2. Ange kommun där din närstående bor:

Question Title

* 3. Ange namnet på mottagningen där din närstående har sin öppenvård (om du inte vet gå vidare till nästa fråga).

Question Title

* 4. Hur ofta har du kontakt med din närstående; telefon, besök etc?
(fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 5. Vilken relation har du till din närstående?

Question Title

* 6. Jag som närstående har fått vara så delaktig i vården som jag önskat (fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 7. Jag som närstående har fått ett respektfullt bemötande från all personal som deltar i vården av min närstående (fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 8. Jag som närstående har fått information och råd som hjälpt mig förstå min närståendes problem/ sjukdom (fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 9. Jag som närstående har fått information om vilka behandlingsalternativ som rekommenderas för min närståendes problem och för och nackdelar med olika alternativ. Det kan röra till exempel läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, hälsorådgivning, arbetsrehabilitering, sociala stödinsatser m.m. (fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 10. Mina erfarenheter och synpunkter som närstående har efterfrågats i planeringen av min närståendes vård till exempel vad gäller läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, sociala stödinsatser m.m. (fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 11. Mina erfarenheter och synpunkter som närstående har efterfrågats i planeringen av min närståendes vård till exempel vad gäller läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, sociala stödinsatser m.m.
(fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 12. Jag som närstående har fått det stöd jag behöver utifrån hur jag påverkas av min närståendes problem/ sjukdom (fyll i det svar som stämmer bäst överens för dig).

Question Title

* 13. När insjuknade din närstående i psykossjukdom första gången?

Question Title

* 14. Övrigt; Är det något som vi inte frågat om och som du tycker är viktigt för närstående och för vårdens kvalitet som du skulle vilja lägga till ?

T