Question Title

1. Använder du på något sätt digitala hjälpmedel för att hantera din hälsa eller sjukdom?
Digitala hjälpmedel kan exempelvis vara hälso-appar till smartphone, platta eller smartwatch. Det kan också vara digital blodtrycksapparat, våg, stegräknare, syremätning eller digitala verktyg för fysisk aktivitet.

T