Till deltagare i föreläsningen ”Barnarbete i ny förpackning”

VAD TYCKER DU OM FÖRELÄSNINGEN? Vi vill gärna veta!

Om uppföljningen
Vi vill gärna följa upp den här föreläsningen för att få veta hur du upplevde den. På det sättet kan vi bli ännu bättre som föreläsare och få veta om föreläsningens budskap nått dig som lyssnat. Vi hoppas att du vill fylla i den här enkäten.

Ifyllandet
Det är frivilligt att besvara enkäten och alla svar kommer att behandlas anonymt.
Besvara frågorna genom att sätta ett kryss för det svar som stämmer bäst överens med dig. Sätt bara kryss i en ruta.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Question Title

* 1. Jag går i...

Question Title

* 2. Har föreläsningen lärt dig något nytt?

Question Title

* 3. Har föreläsningen gett dig ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling?

Question Title

* 4. Var föreläsningen tankeväckande för dig?

Question Title

* 5. Anser du att det finns argument i föreläsningen för att avstå från tobak?

Question Title

* 6. Hur troligt är det att du kommer att prata om föreläsningen/tobaksindustrin med någon du känner?

Question Title

* 7. Innan föreläsningen, visste du att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak som produceras av tobaksindustrin?

Question Title

* 8. Om du har några övriga synpunkter på föreläsningen kan du skriva dem här:

Här är formuläret slut. Vi ber dig läsa igenom det en gång till och se efter att alla frågor är besvarade.
Tack för din medverkan! Dina svar är viktiga för fortsättningen av vårt arbete.

T