Question Title

* 2. Hur nöjd är du med kursen som helhet?

Question Title

* 3. Vad tyckte du om nivån på utbildningen?

Question Title

* 4. Vad tyckte du om utbildningens teoretiska delar?

Question Title

* 5. Vad tyckte du om utbildningens praktiska delar?

Question Title

* 6. Vad tyckte du om instruktörens kunskapsnivå?

Question Title

* 7. Vad tyckte du om instruktörens sätt att lära ut och presentera?

Question Title

* 8. Dina åsikter är viktiga! Det är så vi kan utveckla och förbättra våra tjänster. Ta gärna några minuter och ge oss några tips nedan på hur du tycker att vi kan utveckla våra utbildningar.

Question Title

Bild
Stort tack för att du tagit dig tid att besvara utvärderingen! Din feedback är ovärderlig för oss och med stor sannolikhet kommer dina svar leda till en ännu bättre upplevelse för kommande deltagare. Om du vill veta mer om oss och våra utbildningar kan du besöka vår hemsida.

T