Vi undersöker behovet av ett hjälpmedel för personer med bipolär sjukdom

DotsCharge®

”Ett system för subjektiv hälsodata”
En vital saknad dimension - för ökade insikter och bättre behandlingar.

Vi har under en tid arbetat med att ta fram en lösning som underlättar och förbättrar att föra stämningsdagbok. Lösningen bygger på att via att en app för Smartphones (iOS & Android) som du genom några få handhavanden dokumentarar ditt mående. Appen dokumetarar också sammanhangsinformation, t ex tid, plats, väder, rörlighet etc. Du kan använda den hur ofta du vill. Ju mer regelbunden användning ju bättre underlag/information får du om ditt mående. Det finns också en möjlighet att låta en närstående få rapportera sina observationer. All din data är helt konfidentiell. Du får tillgång till historik över hela den tid du använder appen. Systemet göra att din vårdgivare (enbart via medgivande) kan enkelt få ta del av din data (dagbok/historik) om du så önskar. Anonyma aggregerade mätvärden (data) kan användas till forskning och läkemedelsindustrin för utveckling av bättre behandlingsmetoder och läkemedel.Vi har arbetat med psykiatriker, psykologer, patienter och forskare för att säkerställa att vårt system är till glädje för oss alla. Nu vill vi höra vad ni tycker.

Flera av oss i teamet bakom Dots Charge® har bipolära nära inpå. Därav behovet och idén att skapa Dots Charge®

Det skulle betyda mycket för oss om ni ville vara snälla att svara på endast 5 obligatoriska frågor (se nedan). Tack vare era svar kommer det underlätta för oss att färdigställa lösningen och ta den till marknaden. Vid intresse finns det möjlighet att anmäla sig att ta del av ett betaprogram samt att komma med namnförslag. 

Stort tack på förhand,
Teamet bakom Dots Charge®

Göran Källmark, 076-191 01 65, goran@kallmark.com

P.s Enkäten är helt anonym så länge du inte väljer att anmäla dig till att testa en förhandsutgåva (beta).

* 1. Skulle du vilja använda en app som Dots Charge ® för att dokumentera dina symptom (ditt mående).

* 2. Skulle du rapportera / dokumentera dina sympton (ditt mående)

* 3. Vad skulle du vara beredd att betala för en app som Dots.bipolar per månad.

* 4. Använder du redan idag digitala hjälpmedel för din hälsa?

* 5. Nedan finner du ett antal alternativ till hur Dots Charge@ kan vara till glädje. Försök att prioritera vad som är viktigast för dig

* 6. Skulle du vilja delta i ett eventuellt betaprogram? (Prova en förhandsversion och ge återkoppling). Ange ditt namn, din e-post och gärna telefonnummer.

* 7. Namnförslag, har du något förslag på ett passande namn för appen?

Stort tack för din medverkan! Den betyder mycket för oss. 
Det går bra att kontakta oss på goran@kallmark.com, 076 191 01 65

T