Tack för din medverkan!

Är du medlem i Access Europa? 

Question Title

* 1. Är du medlem i Access Europa? 

Brukar du delta i workshops och seminarier som arrangeras för Access Europa? 

Question Title

* 2. Brukar du delta i workshops och seminarier som arrangeras för Access Europa? 

Vad tyckte du om programmet för 2017?

Question Title

* 3. Vad tyckte du om programmet för 2017?

Vilka ämnen tycker du att vi ska lyfta under 2018?

Question Title

* 4. Vilka ämnen tycker du att vi ska lyfta under 2018?

På vilket sätt föredrar du att få information om Access Europa?

Question Title

* 5. På vilket sätt föredrar du att få information om Access Europa?

Är du intresserad av att bli medlem i Access Europa? Bifoga namn & mejl för mer information

Question Title

* 6. Är du intresserad av att bli medlem i Access Europa? Bifoga namn & mejl för mer information

Övriga kommentarer & Önskemål

Question Title

* 7. Övriga kommentarer & Önskemål

T