Question Title

5. Hur upplever du dating över lag?
Fyll i till vilken grad du instämmer med nedan påståenden.

  Instämmer inte alls Instämmer fullständigt
Det är stor tonvikt på människors utseende och fysiska attribut.
Det är stor tonvikt på människors karriär och professionella utveckling.
Det är stor tonvikt på människors intellekt och inre egenskaper.

Question Title

7. Hur upplever du nätdatingtjänster?
Fyll i till vilken grad du instämmer med nedan påståenden.

  Instämmer inte alls Instämmer fullständigt
Det är stor tonvikt på människors utseende och fysiska attribut.
Det är stor tonvikt på människors karriär och professionella utveckling.
Det är stor tonvikt på människors intellekt och inre egenskaper.

Question Title

8. Vilka egenskaper hos en partner är viktiga för dig?
Gradera nedan påstående från 1 (viktigast) till 3 (minst viktigt).

Question Title

9. Anta att det fanns en nätdatingtjänst där du kan lära känna en profil som intresserar dig genom att utmana personen bakom profilen i tävlingsmoment. Tävlingsmomenten bygger på färdigheter som både du och den du är intresserad av tycker är underhållande (såsom ordkunskap, illustration, logik, allmänbildning, etc). Vinsten i varje tävling består av att du, eller den du tävlar emot, ges möjlighet att avslöja något om motspelaren. Om du vore singel och intresserad av att träffa en partner, skulle en sådan tjänst vara intressant för dig att använda?

Question Title

10. Tjänsten som beskrivs ovan i fråga 9, hur borde den utformas enligt dig?
Fyll i till vilken grad du instämmer med nedan påståenden.

  Instämmer inte alls Instämmer fullständigt
Man borde vid vinst kunna välja att ställa personliga frågor till motspelaren.
Man borde vid vinst kunna välja att ta del av motspelarens profilbild.
Man borde vid vinst kunna välja att ta del av hemligheter som motspelaren har.

T