Värme, ventilation & miljö

Då styrelsen har för avsikt att inom kort påbörja ett förarbete gällande ombyggnation och upprustning av Brf Bladabaggen 6 skulle vi vilja att du som medlem svarade på en kort undersökning gällande hur du upplever värme, ventilation och miljön i huset. Detta skulle hjälpa oss väldigt mycket inför kommande arbete.

Question Title

* 1. Hur upplever du att bostadens uppvärmning fungerar?

Question Title

* 2. Tycker du att din bostad har kalla golv eller väggar?

Question Title

* 3. Hur upplever du att ventilationen i din bostad
fungerar i kök och i badrum?

Question Title

* 4. Hur ofta vädrar du under höst-vinter-vår?

Question Title

* 5. Besväras du av att temperaturen varierar i bostaden
när temperaturen ändras utomhus?

Question Title

* 6. Besväras du av drag i din bostad?

Question Title

* 7. Hur upplever du temperaturen på ditt vatten?

Question Title

* 8. Tar det lång tid innan varmvatten och kallvatten
kommer?

Question Title

* 9. Hur upplever du sammanlagt inomhusklimatet
och energianvändningen i din bostad?

Question Title

* 10. Övriga kommentarer eller feedback till styrelsen

Question Title

* 11. Dina kontaktuppgifter

T