Question Title

* 1. Är det första gången du besöker vår hemsida?

Question Title

* 2. Hur lätt var det att hitta information på hemsidan?

Question Title

* 3. Vilket är ditt samlade intryck av webbplatsen?

Question Title

* 4. Har du några andra förslag hur vi kan förbättra vår webbplats?

T