Question Title

* 1. Hur ser din brödkonsumtion ut?

Question Title

* 2. Hur mycket protein tycker du att ett bröd ska innehålla för att det ska vara bra (angivet i g/100g)?

Question Title

* 3. Hur mycket kolhydrater anser du att ett bröd som mest bör innehålla för att vara ett bra bröd (angivet i g/100g)?

Question Title

* 4. Är fiberhalten i brödet viktig för dig?

Question Title

* 5. Hur mycket fiber anser du att ett bra bröd bör innehålla (angivet i g/100g)?

T