Det är viktigt för oss att vi får veta era behov och synpunkter för att kunna arbeta för att skapa rätt förutsättningar för er verksamhet. Vi är tacksamma om ni kan ägna en stund åt att besvara nedanstående frågor.  

Question Title

* 1. Vilken organisation representerar du?

Question Title

* 2. Ange typ av organisation

Question Title

* 3. Hur finansierar ni er verksamhet idag (flera alternativ möjliga)

Question Title

* 4. Har ni erfarenhet av att ha sökt och beviljats externa medel från (flera alternativ möjliga):

Question Title

* 5. Känner ni till från vilka EU-fonder ni kan söka stöd?

Question Title

* 6. Har ni tidigare sökt EU-stöd?

Question Title

* 7. Har ni beviljats medfinansiering för ert projekt?

Question Title

* 8. Har ni projektidéer i er organisation som ni planerar att söka medfinansiering för genom en EU-fond?

Question Title

* 9. Är ni i behov av stöd när det gäller att söka EU-finansiering

Question Title

* 10. Om ni är i behov av stöd när det gäller att söka EU-finansiering, vilken typ av stöd är ni i behov av

Question Title

* 11. Utveckla gärna kring ert behov av stöd

Question Title

* 12. Är det okej att vi kontaktar er för ytterligare frågor kring EU-stöd m.m?

Question Title

* 13. Har du andra frågor eller funderingar, lämna dessa nedan eller
hör av dig till Jasna Hasanic, Finansieringskoordinator: Jasna.hasanic@arbetetsmuseum.se

T