Välkommen med din intresseanmälan till vår aktuella ledarträning.

Nedan får du bl a berätta om
- varför du vill vara med i en ledarträning just nu.
- vad du behöver utveckla i din nuvarande roll.
- vad du kan och vill bidra med.

Här kan du läsa mer om utbildningen som består av två delar, en introduktionsdel på 2x3 dagar och en fördjupningsdal på 4x3 dagar. De två första tre-dagarsmodulerna är fristående.

* 1. Kontaktuppgifter

T