Ansökan till kulturinkubatorn Kreativa Öland, med start i september 2024.

Question Title

* 1. Dina kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Beskriv din skapande verksamhet. 

Question Title

* 3. Vad upplever du att du saknar för att utveckla din verksamhet?

Question Title

* 4. Vi blickar framåt. Var vill du vara med din skapande verksamhet om tre år?

Question Title

* 5. Lyft fram ett par meriterande aktiviteter i din verksamhet. Exempel kan vara tillgång till lokal/studio/verkstad/ateljé, genomförda utställningar/föreställningar/visningar/publikationer, meriterande uppdrag/samarbeten, stipendier,  etc

Question Title

* 6. Drivs din verksamhet inom ramen för ett företag i dag?

Question Title

* 7. Ange din verksamhets kanaler, såsom hemsida, instagram, etc.

Question Title

* 8. Vilka förväntningar har du på kulturinkubatorn?

Question Title

* 9. Bifoga portfolio och bilder som stärker din ansökan. Du kan som mest bifoga en fil per fråga och max fem filer. Fil 1 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 10. Fil 2 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 11. Fil 3 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 12. Fil 4 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 13. Fil 5 av 5.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 14. Något mer som vi glömt fråga om som du känner är viktigt för din ansökan?

Skicka din ansökan genom att klicka på knappen nedan: "Skicka ansökan". När du skickar ansökan samtycker du med att kulturinkubatorn tar del av informationen i din ansökan och bekräftar att de uppgifter du lämnat stämmer. Ta hand om dig!

T