Konstnärens ateljé - En plats för möjligheter, utbyte och växande

Ateljén är en viktig plats för de flesta konstnärer (här används ordet ateljé som synonymt med alternativa namn som produktionsplats, studio eller liknande).

För att få mer kunskap om hur det ser ut med ateljéer runt om i landet har Konstnärernas Riksorganisation tagit initiativ till en undersökning av konstnärsateljéerna i Sverige med syfte att stärka och stödja konstnärernas möjligheter till ändamålsenliga arbets- och produktionsplatser.

Enkäten vänder sig både till föreningar och till dig som själv hyr en enskild ateljé. Svaren kommer att sammanställas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig på Konstnärernas Riksorganisations hemsida.

Alla personuppgifter som samlas in kommer att behandlas anonymt. Se Konstnärernas Riksorganisations integritestpolicy http://www.kro.se/integritetspolicy


Tack för att du/ni deltar!
För frågor kontakta: eva.mansson@kro.se

Vänliga hälsningar

Eva Månsson
Verksamhetschef
Konstnärernas Riksorganisation


Konstnärernas Riksorganisation är en rikstäckande intresseorganisation för konstnärer inom bild- och formområdet med 3300 medlemmar. En av kärnfrågorna för konstnärer är tillgång till ateljéer/produktionsplatser. Frågor om ateljé-/studiostöd, konstnärens/föreningens förhandlingsposition, kontraktsfrågor, opinionsbildning, med mera har ökat och på flera håll har det blivit akut.

Question Title

* 1. Typ av lokal

T