ChopChop jobbar ständigt med att förbättra upplevelsen för dig som gäst. Vi vill ta chansen i akt att få in din ärliga åsikt.

Question Title

* 2. Service - Hur upplever du servicen hos ChopChop? 
Kryssa i de kategorier som du tycker är bra.

Question Title

* 3. Mat - Kryssa i de egenskaper som är bra med vår mat.

Question Title

* 4. Vad tycker du är allra viktigast? Rangordna med siffror där 1 är viktigast.

Question Title

* 5. Specificera alternativet annat i föregående fråga.

Question Title

* 6. Vad är det första du tänker på när du hör ChopChop? Uppge minst 3 saker.

Question Title

* 7. Vad vill du att ChopChop ska förbättra eller införa?

Question Title

* 8. Tack för din medverkan. Vänligen fyll i dina uppgifter nedan.

T