Question Title

* 1. Hur sannolikt är det att du kommer att delta i en ny kurs igen?

Question Title

* 2. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna kurs till någon annan?

Question Title

* 3. Hur välorganiserad var kursen?

Question Title

* 4. Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor under kursen?

Question Title

* 5. Hur vänlig var kursansvarig under kursen?

Question Title

* 6. Hur hjälpsam var kursansvarig under kursen?

Question Title

* 7. Hur lättillgänglig var kursen?

Question Title

* 8. Hur mycket lärde du dig under kursen?

Question Title

* 9. Var du allmänt sett nöjd med kursen, varken nöjd eller missnöjd?

Question Title

* 10. Har du några andra kommentarer eller frågor om kursen?

T