Question Title

* 1. Artros är en sjukdom som innebär att ledbrosket i lederna bryts ned snabbare än det byggs upp. Om du har svår artros kan ledbrosket nästan försvinna helt, vilket ger värk när benytorna skaver direkt emot varandra.

Det finns flera riskfaktorer som kan leda till artros. Vilket av nedanstående alternativ ökar risken för artros?

T