Det viktiga för oss är att så många som möjligt hjälper oss med att besvara enkäten och att ni är anonyma. 

Question Title

* 1. Vad tror ni kan påverka barns psykiska hälsa hemma? Positivt/negativt.

Question Title

* 2. Vad tror ni kan påverka barns psykiska hälsa på förskolan? positivt/negativt.

Question Title

* 3. Känner ni er trygga i den omsorg ert barn får gällande psykisk hälsa på förskolan? Vad kan vi annars göra bättre?

T