Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om Brottsoffermyndighetens webbplats?

Brottsoffermyndigheten arbetar ständigt med att utveckla myndighetens webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. För att webbplatsen ska bli så bra som möjligt, behöver vi få synpunkter från brottsutsatta på hur webbplatsen fungerar och uppfattas. Dina synpunkter är viktiga för att förbättra myndighetens information till brottsoffer. Vi skulle därför uppskatta om du kunde ägna några minuter till att svara på våra frågor. Dina svar är anonyma.

Tack för din hjälp!

Question Title

* 1. Denna enkät vänder sig till brottsoffer. Har du blivit utsatt för ett brott?

T