Hur har du det som småföretagare med din pension i framtiden?

Dagens pensionssystem bygger till viss del på att man som företag tar ansvar för personalens tjänstepension och de flesta företag betalar utöver lön även tjänstepension till anställda. Enligt pensionsmyndigheten har 9 av 10 anställda tjänstepension. Det är dock vanligt att ensamföretagare och småföretagare glömmer  bort sin egen pension. Pensionsmyndigheten rapporterar om att egenföretagare som inte betalar in tjänstepension till sig själva går miste om ca 25 av sin pension i framtiden. Vi vill i denna enkät undersöka hur Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar har det med sin pension. 

Question Title

Bild

Question Title

* 3. Betalar du in tjänstepension från ditt företag till dig som företagare?

T