Hej!
Tillsammans med SEB vill vi höra vad ni har för tankar kring er egen ekonomi. Vi gör enkäten för att ta reda på vad ni har för behov för att sedan kunna ge er bästa möjliga förutsättningar för att skapa en egen hållbar ekonomi. Enkäten tar ungefär 5 minuter att fylla i. 

Question Title

* 1. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 2. Hur gammal är du?

Question Title

* 3. Var bor du?

Question Title

* 4. På ett ungefär hur mycket egna pengar har du att röra dig med per månad?

Question Title

* 5. Hur får du dina pengar? Du kan fylla i fler alternativ.

Question Title

* 6. Tycker du att du har tillräckligt med pengar varje månad?

Question Title

* 7. Har du möjlighet att spara pengar varje månad, och i så fall hur mycket? Här menar vi inte pengar som dina föräldrar sparar åt dig utan pengar som du sparar själv från egen ficka.

Question Title

* 8. Om du sparar, eller när du börjar spara, vad sparar du till?

Question Title

* 9. Bidrar du till några kostnader i hemmet? Exempelvis mat, hyra, telefon eller andra räkningar. 

Question Title

* 10. Om du bidrar till kostnader i hemmet ungefär hur mycket bidrar du med varje månad?

Question Title

* 11. Känner du dig lyckligare när du har mer pengar?

Question Title

* 12. Upplever du att din ekonomi påverkar din psykiska hälsa och ditt välmående?

Question Title

* 13. Hur ser du på din egen ekonomiska framtid?

Question Title

* 14. Har du gjort en plan för din ekonomi?

Question Title

* 15. Tänker du på din framtida ekonomi när du gör val i livet? T.ex när du väljer utbildning prioriterar du möjligheterna till ett fast jobb och bra inkomst?

Question Title

* 16. Hur bedömer du dina ekonomiska kunskaper i dag?

Question Title

* 17. Vad skulle du behöva för stöd för att kunna hålla bra koll på din ekonomi?

Question Title

* 18. Upplever du att du kan påverka samhället genom din egna konsumtion och hur du använder dina pengar?

Question Title

* 19. Tycker du att din bank/banker generellt har ett ansvar för miljön och samhället?

Question Title

* 20. Om du skulle vilja starta ett eget företag eller ett samhällsinitiativ- känner du att du har tillräckligt med kunskaper om hur du gör? 

Question Title

* 21. Vad känner du att du behöver mer kunskaper kring när det gäller ekonomi?

Question Title

* 22. I en drömvärld- hur skulle du vilja möta din bank när du behöver hjälp?

T