Vilken åldersgrupp tillhör du?

Question Title

* 1. Vilken åldersgrupp tillhör du?

Kön

Question Title

* 2. Kön

Skulle du kunna tänka dig att köpa ett trendigt matt nagellack?

Question Title

* 3. Skulle du kunna tänka dig att köpa ett trendigt matt nagellack?

Vad kan du tänka dig att betala som mest för ett matt nagellack?

Question Title

* 4. Vad kan du tänka dig att betala som mest för ett matt nagellack?

Om du skulle köpa ett matt nagellack, vilka matta färger skulle du helst köpa? (möjligt att kryssa i fler alternativ)

Question Title

* 5. Om du skulle köpa ett matt nagellack, vilka matta färger skulle du helst köpa? (möjligt att kryssa i fler alternativ)

Skulle du bli mer lockad till att köpa matta nagellack om de var fint förpackade? 

Question Title

* 6. Skulle du bli mer lockad till att köpa matta nagellack om de var fint förpackade? 

Skulle t.ex.ett ta tre betala för två erbjudande få dig att köpa mer?

Question Title

* 7. Skulle t.ex.ett ta tre betala för två erbjudande få dig att köpa mer?

Tack så mycket för att du har hjälpt oss att förbättra våran affärsidé! Har du några övriga kommentarer/tankar eller tips så får du gärna skriva det i kommentarsfältet nedanför. /Matte Luxury

Question Title

* 8. Tack så mycket för att du har hjälpt oss att förbättra våran affärsidé! Har du några övriga kommentarer/tankar eller tips så får du gärna skriva det i kommentarsfältet nedanför. /Matte Luxury

T