Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Mobiltelefon:

Question Title

* 3. E-postadress:

Question Title

* 4. Har du deltagit i utbildningen i syn-kunskap?

Question Title

* 5. Vad arbetar du med idag? 

Question Title

* 6. Beskriv din erfarenhet av arbete med hörselskadade

Question Title

* 7. Jag har behov av tillgänglighetsåtgärder under en digital träff. ( Exempelvis tolkstöd, hjälpmedel eller anpassningar )

Question Title

* 8. Jag har behov av tillgänglighetsåtgärder under en fysisk träff ( Exempelvis tolkstöd, hjälpmedel eller anpassningar )

Question Title

* 9. Jag har kostallergi eller specialkostönskemål:

Question Title

* 10. Faktureringsuppgifter (mottagare, referens, konstnadsställe, adress, etc.):

Question Title

* 11. Postadress för utskick av intyg

Question Title

* 12. Hur fick du information om utbildningen?

Question Title

* 13. Annan information som är bra att känna till

HRF sparar uppgifterna i detta formulär i syfte att dina behov tillgodoses under arrangemanget. Om du har frågor gällande det kontakta förbundskansliet. Här kan de läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter hrf.se/om-hrf/vara-policies/integritetspolicy/ 

Om du har frågor, kontakta Sara Bryntse per e-post: sara.bryntse@hrf.se eller telefon: 070-147 78 94.

T