Question Title

* 1. Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer in på vår Kundservice?

Du fick snabbt svar.

Question Title

* 2. Du var nöjd med det bemötande du fick av vår Kundservice.

Question Title

* 3. Var det enkelt att hitta komma i kontakt med oss?

Question Title

* 4. Var du nöjd med din leverans med DHL?

Question Title

* 5. Har du använt vår returetikett för retur? Om ja, hur nöjd är du med detta tillvägagångssätt?

Question Title

* 6. Om du har reklamerat en vara, hur upplevde du hanteringen av ditt reklamationsanspråk?

Question Title

* 7. Upplever du att du kunde hitta ett direkt svar på din fråga via vår hemsida? 

Question Title

* 8. Vilket betalningsalternativ föredrar du när du handlar av me&i?

Question Title

* 9. Är din upplevelse av vår kundservice bättre eller sämre än du förväntade dig eller ungefär vad du förväntade dig?

Question Title

* 10. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera andra att ta kontakt med vår kundservice?

Question Title

* 11. Har du några förslag på hur vi skulle kunna göra vår kundservice bättre?

T