Dina förslag ska lämnas i punktform om vad du önskar att förändra och bevara i Ängelholms kommun, i följande teman: 
- Bostäder
- Infrastruktur
- Miljö
- Skola
- Omsorg
- Fritid
- Kultur
- Övrigt

Question Title

* 1. Skriv in ditt eller dina förslag här:

T