Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Har du deltagit i någon aktivitet, t.ex. seminarium/webbinarium, som arrangerats av Sveriges Bolagsjurister under året 2020?

Question Title

* 2. Om du inte deltagit, vad är den huvudsakliga anledningen såvitt du minns (flera alternativ kan anges)?

Question Title

* 3. På vilken ort deltog du i seminarier/webbinarier

Question Title

* 4. Inom vilket/vilka rättsområden deltog du i seminarier/webbinarier?

Question Title

* 5. Hur skulle du utvärdera seminariet/seminarium eller webbinariet/webbinarium hos den/de advokatbyråerna som du deltog i? Var det något seminarium/webbinarium som var särskilt bra eller som inte motsvarade dina förväntningar? Varför?

Question Title

* 6. Kan du tänka dig att delta i en utbildning igen?

Question Title

* 7. Tycker du att något rättsområde saknas från utbildningsprogrammet?

Question Title

* 8. Föredrar du seminarier, webbinarier eller en blandning i utbildningsprogrammet?

Question Title

* 9. Hur skulle du utvärdera Sveriges Bolagsjuristers utbildningsprogram i stort?

Question Title

* 10. Har du några önskemål eller förbättringsförslag till nästa år?

0 av 10 besvarad(e)
 

T