Question Title

* 1. Hur många valpar har du fött upp (registrerat) under perioden 2014-2019 ? Ange hanar + tikar.

Question Title

* 2. Hur många  valpar har varit dödfödda alternativt avlivats pga medfödda defekter?

Question Title

* 3. Om du tvingats avliva valpar pga defekter, vilka har dessa varit?

Question Title

* 4. Hur många kryptorchida hanvalpar har du fött upp under perioden 2014-2019?

Question Title

* 5. Om du upplevt förlossningsproblem hos dina tikar vilka har dessa varit?

Question Title

* 6. Har någon av dessa komplikationer lett till kejsarsnitt?

Question Title

* 7. Har du upplevt problem med mentaliteten i din uppfödning?

Question Title

* 8. Om ja, vilka problem?

Question Title

* 9. Har du andra reflektioner kring rasen som du vill dela med dig av?

0 av 9 besvarad(e)
 

T