Ta någon minut och gå igenom listan.
Välj sedan de 5 områden/saker du tycker är viktigast att en bra styrketränings-app fokuserar på.

Question Title

* 1. Vilka 5 saker/områden är viktigast för dig?

Question Title

* 2. Saknar du något i listan ovan?

T