Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Vilken könstillhörighet har du?

Question Title

* 3. Är du boende i Stockholmsområdet? Om nej, vart bor du?

Question Title

* 4. Hur fick du kännedom om Open House Stockholm? 

Question Title

* 5. Hur har du förflyttat dig till/mellan objekten? 

Question Title

* 6. Har du besökt flera objekt under festivalen? Om ja, hur många?

Question Title

* 7. Baserat på din upplevelse av årets festival, skulle du vara intresserad av att besöka Open House Stockholm även nästa år?

Question Title

* 8. Vad är ditt intryck av Open House Stockholm? (1 inte positivt, 5 mycket positivt)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Upplever du att du lärt dig något nytt om Stockholm, arkitektur eller stadsbyggnad?

Question Title

* 10. Vad kan vi göra bättre?

T