Snabbenkät efter verkstadsbesök på Wafab Bil

Genom att svara på denna enkät hjälper Du oss att göra ditt nästa besök ännu bättre.

Varje månad får en av de svarande ett trevligt pris.

Vilken verkstad har Du besökt?

Question Title

* 1. Vilken verkstad har Du besökt?

Vad var huvudorsaken till verkstadsbesöket?

Question Title

* 2. Vad var huvudorsaken till verkstadsbesöket?

Registreringsnummer på din bil

Question Title

* 3. Registreringsnummer på din bil

Märket på din bil

Question Title

* 4. Märket på din bil

Din E-postadress för kontakt vid vinst och framtida erbjudanden.

Question Title

* 5. Din E-postadress för kontakt vid vinst och framtida erbjudanden.

Hur nöjd är Du med ditt besök?

Question Title

* 6. Hur nöjd är Du med ditt besök?

  1 Riktigt missnöjd 2 3 4 5 Mycket nöjd
Tidsbokningen
Inlämning av bilen
Utlämningen av bilen
Utfört jobb
Besöket som helhet
Skulle Du rekommendera verkstaden till Dina vänner och bekanta?

Question Title

* 7. Skulle Du rekommendera verkstaden till Dina vänner och bekanta?

Får vi kontakta Dig om vi skulle behöva några förtydliganden?

Question Title

* 8. Får vi kontakta Dig om vi skulle behöva några förtydliganden?

T