Snabbenkät efter verkstadsbesök på Wafab Bil

Genom att svara på denna enkät hjälper Du oss att göra ditt nästa besök ännu bättre.

Varje månad får en av de svarande ett trevligt pris.

* 1. Vilken verkstad har Du besökt?

* 2. Vad var huvudorsaken till verkstadsbesöket?

* 3. Registreringsnummer på din bil

* 4. Märket på din bil

* 5. Din E-postadress för kontakt vid vinst och framtida erbjudanden.

* 6. Hur nöjd är Du med ditt besök?

  1 Riktigt missnöjd 2 3 4 5 Mycket nöjd
Tidsbokningen
Inlämning av bilen
Utlämningen av bilen
Utfört jobb
Besöket som helhet

* 7. Skulle Du rekommendera verkstaden till Dina vänner och bekanta?

* 8. Får vi kontakta Dig om vi skulle behöva några förtydliganden?

T