Question Title

* 1. Tycker du det var lätt att hitta till anläggningen? (Om inbjudan inte varit förvirrande med sitt "vid Bro Park"..)

Question Title

* 2. Motsvarade anläggningen och lokalen dina förväntningar?

Question Title

* 3. Om du svarade "Under mina förväntningar" på föregående fråga, vad var det som du hade hoppats funnits?

Question Title

* 4. Var det lagom långa sittningar mellan pauserna?

Question Title

* 5. Hur upplevde du föreläsningarna?

Question Title

* 6. Om du stannade på middagen, hur upplevde du maten?

Question Title

* 7. Skulle du tänka dig att komma på nästa års hovslagarensdag?

Question Title

* 8. Skulle du rekommendera hovslagarensdag till någon annan?

Question Title

* 9. Var det något du saknade under dagen?

Question Title

* 10. Finns det något du skulle önska till nästa års hovslagardag?

T