Hej!

Ungdomar.se vill veta hur det uppkopplade livet påverkar dig. Just där du är i livet just nu. Med det ”uppkopplade livet” menar vi användandet av olika uppkopplade enheter som till exempel, dator, smartphone, surfplatta & TV. Undersökningen genomförs i samarbete med Samsung. Resultatet av den här undersökningen kommer sammanfattas i en rapport som kommer spridas till viktiga aktörer som kan förbättra samhället för unga. 

Enkäten tar 3-5 minuter att fylla i och tänk på att det vi frågar efter är hur du har det just nu. 

Tusen tack för att du deltar och gör din röst hörd!


Question Title

* 1. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 4. Hur ser ditt uppkopplade liv ut, vad gör du när du sitter framför skärmen (mobil, dator, TV, surfplatta) en vanlig vecka?

  Inte alls Mindre än 1 timme/dag 1-2 timmar/dag 2-3 timmar/dag Mer än 3 timmar/dag
Spelar på mobil
Spelar på dator
Kollar på andra som spelar
Gör skolarbeten
Kollar på film/serie/youtube
Spelar på konsol
Tar del av nyheter
Scrollar/slökollar
Aktivt använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj

Question Title

* 5. Hur mycket tid uppskattar du att du totalt spenderar framför skärmen (mobil, dator, TV, surfplatta) per dag?

Question Title

* 6. Vad är det bästa med att vara uppkopplad?

Question Title

* 7. När vi tidigare frågat unga vad det bästa med att vara uppkopplad är har de bland annat angett följande saker. Du kan ange fler alternativ

Question Title

* 8. Vad är det sämsta med att vara uppkopplad?

Question Title

* 9. När vi tidigare frågat unga vad det dåligt med att vara uppkopplad är har de bland annat angett följande saker. Du kan ange fler alternativ

Question Title

* 10. Tänker du på hur du använder dina uppkopplade produkter (mobil, dator, TV och surfplatta) och hur det påverkar dig?

Question Title

* 11. Vad tycker du om den mängd tid du spenderar framför skärmen?

Question Title

* 12. Gör du något för att minska din tid framför skärmen?

Question Title

* 13. Skulle du vilja ha något hjälpmedel för att minska din skärmtid? Det kan vara en teknisk lösning eller något annat.

Question Title

* 14. Tycker du att du spenderar mer eller mindre tid med din uppkopplade mobil, dator, TV och surfplatta än dina kompisar?

Question Title

* 15. Tycker någon annan att du spenderar för mycket tid framför skärmen? Du har möjlighet att ange flera alternativ:

Question Title

* 16. Tycker du att någon annan spenderar för mycket tid med sin uppkopplade mobil, dator, TV och surfplatta?

Question Title

* 17. Hur ser du på tiden du spenderar framför skärmen idag?

  Jag lägger för mycket tid på det här Jag lägger lagom med tid på det här Jag vill lägga mer tid på det här Jag vet inte Ingen åsikt
Sociala medier
Spelar mobil
Spelar dator
Spelar konsol
Aktivt använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj
Scrollar/Slöskrollar
Kollar film/serier
Kollar på andra som spelar
Tar del av nyheter
Gör skolarbeten

Question Title

* 18. Hur påverkar ditt uppkopplade liv dig?

  Bättre Opåverkad Sämre Vet inte
Min sömn blir:
Mitt skolresultat blir:
Min psykiska hälsa blir:
Mina relationer med kompisar blir:
Min relation med familjen blir:
Min självkänsla blir:
Min övergripande kunskap blir:
Min möjlighet att påverka samhället och göra min röst hörd blir:
Min träning och fysiska rörelse blir:

Question Title

* 19. Brukar du prata med någon om ditt uppkopplade liv och hur det påverkar dig? Du har möjlighet att ange fler alternativ.

Question Title

* 20. Vem tycker du bär ansvar för att förändra och förbättra det uppkopplade livet och hur vi använder oss av tekniken? Du kan ange flera alternativ.

Question Title

* 21. Vad tycker du att den/de ansvariga ska göra för att förändra och förbättra det uppkopplade livet?

Question Title

* 22. Vad tycker du att du själv ska göra för att förändra och förbättra det uppkopplade livet?

T