Question Title

* 1. Namn på din organisation/företag:

Question Title

* 2. Titel:

Question Title

* 3. Förnamn:

Question Title

* 4. Efternamn:

Question Title

* 5. Email:

Question Title

* 6. Telefonnummer:

Question Title

* 7. Faktureringsadress:

Question Title

* 8. Särskild faktureringstext: avdelning, kontaktperson, koder, betalingskontonummer, EAN, momsnummer eller annat.

Question Title

* 9. Meddela särskilda matönskemål (allergier, vegetariskt alternativ eller annat)

Question Title

* 10. Medlem av Øresundsinstituttet

Question Title

* 11. Övrig kommentar/meddelande:

Deltagaravgift: 4.995 SEK / 3.595 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och
för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.495 SEK respektive 1.795 DKK per person exkl. moms.
Anmälningsspecifikationer:
Du kan avboka din anmälan fram till två veckor innan konferensdagen, därefter debiteras den fulla kostnaden. Man kan alltid överlåta den bokade platsen till någon annan. Avgiften omfattar förtäring och konferensmaterial. Deltagaravgiften faktureras i svenska eller danska kronor av Øresundsinstituttet via driftbolaget Öi Service AB och sänds till den angivna adressen.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella programändringar. Den angivna mejladressen kommer användas för utskick med information om kommande konferenser, du kan när som helst säga upp dig från mejllistan.

T