1.

Question Title

* 1. Hur fick du reda på att veckan Idé och kunskap arrangerades? Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 2. Deltog du i någon aktivitet under veckan? (Med deltog menar vi att du kan ha lyssnat på någon av aktiviteterna, tittat på något som visades, testat något eller själv hållit föredrag eller arrangerat en aktivitet, skrivit något i utställningen Empatimottagningen etc.)

Question Title

* 3. Om ja, vilka då? Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 4. Om nej, varför deltog du inte?

Question Title

* 5. Vad var det bästa med veckan Idé och kunskap?

Question Title

* 6. Saknade du något, i så fall vad?

Question Title

* 7. Är du mellan:

Question Title

* 8. Din yrkesroll: (Du kan välja flera alternativ)

Question Title

* 9. Din tillhörighet: (Du kan välja flera alternativ)

T