Question Title

* 1. Det finns både primär hyperhidros och sekundär hyperhidros som båda orsakar svettningar. Men för att få rätt behandling behöver man ta reda på vilken av dessa två typer man drabbats av.

Vad kan primär hyperhidros bero på?

T